Board Message

Managing Committee

Prahlad Patel

Mr. Prahlad Patel PRESIDENT

Amrut Patel

Mr. Amrut Patel VICE PRESIDENT

Sunil Purswani

Mr. Sunil Purswani VICE PRESIDENT

Mr. Dipak Patel

Mr. Dipak Patel HON. SECRETARY

Mr. Pankaj Yadav

Mr. Pankaj Yadav HON. JT. SECRETARY

Mr. Manshukhbhai Patel

Mr. Manshukhbhai Patel HON. JT. SECRETARY

Mr. Vijay Patel

Mr. Vijay Patel HON. TREASURER

 • Mr. Harshad Patel
 • Mr. Alpesh Ratnanai
 • Mr. Munjal Patel
 • Mr. Prakash Moradiya
 • Mr. Bharat Patel
 • Mr. Vrushant Patel
 • Mr. Preyash Bhayani
 • Mr. Kalpesh Sanghavi
 • Mr. Jagdish Phefar
 • Mr. Sevanti Patel
 • Mr. Hashmukh Patel
 • Mr. Jay Vekriya
 • Mr. Nitin Patel (Zielen Industries Pvt Ltd)
 • Mr. Rasmin Pandit
 • Mr. Menesh Patel
 • Mr. Sanjay Patel
 • Mr. Pulkit Shah
 • Mr. Jignesh Loriya
 • Mr. Jaylesh Patel
 • Mr. Rishin Joshi
 • Mr. Dharmendra Gadhiya
 • Mr. Alpesh Ratnani
 • Mr. Jaswant Patel
 • Mr. Hemant Patel
 • Mr. Arvind Patel
 • Mr. Trupesh Chandela
 • Mr. Dilip Sojitra
 • Mr. Arvind Detroja
 • Mr. Jitu Kakadiya
 • Mr. Hitesh Patel
 • Mr. Rajnikant Patel
 • Mr. Dilip Patel
 • Mr. Sdamji Surat
 • Mr. Prahlad Patel
 • Mr. Dipak Patel
 • Mr. Nitin Patel
 • Mr. Manshukh Patel
 • Mr. Mitesh Shah
 • Mr. Vijay Patel
 • Mr. Amrut Patel
 • Mr. Pulkit Shah
 • Mr. Dharmendra Pandya
 • Mr. Ramakant Patel